lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kontakt

Statistiska institutionen


Samer Abdulreda

Amanuens

Visa mer information


Najmeh Abiri

Postdoktor

najmeh.abiri@stat.lu.se

Visa mer information


Karin Andersson

Webbadministratör, utbildningsadministratör

karin.andersson@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 10

Visa mer information


Mårten Augustsson

Amanuens

Visa mer information


Sandra Barman

Postdoktor

sandra.barman@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 02

Visa mer information


Yvette Baurne

Doktorand

yvette.baurne@stat.lu.se

Visa mer information


Henrik Bengtsson

Doktorand

henrik.bengtsson@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 99 15

Visa mer information


Jakob Bergman

Universitetslektor, studierektor

jakob.bergman@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 05

Visa mer information


Malgorzata Bogdan

Gästprofessor

malgorzata.bogdan@stat.lu.se

Visa mer information


Oscar Båth Viderström

Amanuens

Visa mer information


Pierre Carbonnier

Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06

Visa mer information


Mathilda Carlsson

Amanuens

mathilda.carlsson@stat.lu.se

Visa mer information


Joel Danielsson

Postdoktor

joel.danielsson@stat.lu.se
Telefon: +46 76 882 47 11

Visa mer information


Peter Gustafsson

Universitetsadjunkt

peter.gustafsson@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 04 55

Visa mer information


Ida Haggren

Amanuens

Visa mer information


Ivan Hejny

Doktorand

ivan.hejny@stat.lu.se

Visa mer information


Björn Holmquist

Professor

bjorn.holmquist@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 26

Visa mer information


Per-Erik Isberg

Universitetsadjunkt

per-erik.isberg@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 08

Visa mer information


Farrukh Javed

Universitetslektor

farrukh.javed@stat.lu.se

Visa mer information


Michal Kos

Postdoktor

michal.kos@stat.lu.se

Visa mer information


Johan Larsson

Doktorand

johan.larsson@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 14

Visa mer information


Lok-Yee Louise Ma

Amanuens

Visa mer information


Antonio Marañon

Universitetslektor

antonio.maranon@stat.lu.se

Visa mer information


Paula Nordahl

Amanuens

Visa mer information


Krzysztof Nowicki

Professor, professor emeritus

krzysztof.nowicki@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 18

Visa mer information


Behnaz Pirzamanbein

Biträdande universitetslektor

behnaz.pirzamanbein@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 19

Visa mer information


Krzysztof Podgórski

Professor, prefekt

krzysztof.podgorski@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 31 23, +46 72 860 25 21, +46 72 860 25 21

Visa mer information


Viktor Segersäll

Institutionsadministratör, inköpssamordnare

viktor.segersall@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 21

Visa mer information


Jonas Wallin

Universitetslektor

jonas.wallin@stat.lu.se

Visa mer information


Freja Wikstrand

Amanuens

Visa mer information


Hanqing Wu

Doktorand

hanqing.wu@stat.lu.se
Telefon: +46 07 299 43 707

Visa mer information


Katalogadministratör: Viktor Segersäll

Registrator: Viktor Segersäll

Skyddsombud: Peter Gustafsson

Adressuppgifter

Statistiska institutionen

Besöksadress:
Tycho Brahes väg 1, Lund

Postadress:
Box 7080, 220 07 Lund

Internpost: hs 10

Telefon: +46 46 222 89 21

Mer information i Lunds universitets forskningsportal