lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ny doktor i statistik

Publicerad: 2014-02-18

Sultana Nasrin vid Statistiska institutionen försvarade sin doktorsavhandling "Statistical aspects of modeling panel data originating from smallholder household surveys in Sub-Saharan Africa ond Vietnam" vid sin disputation nyligen.

Sultana Nasrin vid Statistiska institutionen försvarade sin doktorsavhandling Statistical aspects of modeling panel data originating from smallholder household surveys in Sub-Saharan Africa ond Vietnam vid disputation 14 februari 2014.

Fakultetsopponent var universitetslektor Anders Nordgaard, institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet. 

Mer information om avhandlingen