lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket om 60 hp: Magisterkurs -Statistiska metoder för data science

Är du intresserad av statistiska metoder inom data science? Då är det här kurspaketet för dig. Du kommer att få lära dig avancerade analysmetoder inom maskininlärning och analys av högdimensionella data. Kurspaketet avslutas med en magisteruppsats där du fördjupar dig i något intressant problem.

 

Ingående kurser:

STAN40 Statistik: Examensarbete - Magisteruppsats

STAN47 Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens

STAN48 Statistik: Programmering för data science

STAN49 Statistik: Analys av textdata

STAN51 Statistik: Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv

STAN52 Statistik: Avancerad maskininlärning

STAN53 Statistik; Högdimensionell dataanalys

 

Kurspaketet söks som vanliga kurser via antagning.se under perioden 15 Mars –15 April.

 

Kontakt

Jakob Bergman
Universitetslektor, studierektor

jakob.bergman@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 05
Rum: EC1:361

Jakob Bergman