lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Distansundervisning

Ingen undervisning i sal fr.o.m 200318

Från och med 200318 sker det i stort sett ingen undervisning i sal vid Statistiska institutionen.

Den exakta utformningen av undervisningen varierar från kurs till kurs. Mer information får du på kursytan i Canvas.

 

 
Information angående tentor och omtentor:


Eftersom Lunds universitet har övergått till distansundervisning fr o m mars 2020 kommer det tills vidare inte att vara några salstentamina. Dessa ersätts med digitala tentor som skrivs hemifrån vid samma tid. För att kunna skriva respektive tentamen är det viktigt att du är registrerad/omregistrerad så att du har tillgång till kursinformationen via Canvas, eftersom all information ges där. Kontakta studerandeexpeditionen om du har frågor kring omregistrering.

 

Se även:

Medarbetarwebben