lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Datorkunskap

Utvecklingen av statistikämnet har under de senaste 25 åren i hög grad präglats av utvecklingen av datorernas kapacitet. Detta har dels inneburit att traditionella metoder (t.ex. regressionsanalys) idag kan användas på väsentligt större datamaterial och med mer komplexa modeller, dels att helt nya metoder har tillkommit (t.ex. bootstrap-metoder). Bakom ett enkelt knapptryck kan idag dölja sig miljontals räkneoperationer. Metoder som man för 30 år sedan bara kunde drömma om återfinns idag i varje statistikers verktygslåda. För blivande statistiker är det av stor vikt att ha god datorvana och kunskap om olika datorprogram. Vid Statistiska institutionen ges utbildning i bland annat följande program:

Datorutbildning ges dels i form av kortare intensivkurser, dels integrerat i de vanliga statistikkurserna. Dessutom ger institutionen kurser som enbart behandlar statistiska beräkningsmetoder och datorprogram (STAA01:3 och STAN17).