lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG11 Statistisk teori

7,5 hp

Kursplan med litteraturlista

Kursen ger en repetition och komplettering av matematikkunskaper. Sannolikhetsläran från A-nivån befästs och fördjupas. Skattningsteori repeteras och nya begrepp införs. Ett centralt mål för kursen är övning av räknefärdigheter och befästande av grundläggande statistiska begrepp.

Kursen ges normalt på halvfart.

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier