lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG13 Undersökningsmetodik

7,5 hp

Kursplan med litteraturlista

I kursen behandlas statistiska metoder för studium av ändliga populationer, obundet, stratifierat och systematiskt urval, grupp- och flerstegsurval samt kvot- och regressionsskattning. Illustrationsexempel hämtas från olika tillämpningsområden, t ex partisympatiundersökningar och marknadsundersökningar.

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier