lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG22 Stickprovsteori

7,5 hp

Trots de enorma datamängder som finns tillgängliga i dagens samhälle, så spelar urvalsundersökningar fortfarande en viktig roll i såväl offentlig statistik som forskning och marknadsföring. Urval kan dras på många sätt, och bestäms av såväl praktiska, ekonomiska och teoretiska aspekter. Kursen behandlar statistiska metoder för studium av ändliga och oändliga populationer. Obundet, stratifierat och systematiskt urval, grupp- och flerstegsurval samt kvot- och regressionsskattning behandlas. Vidare behandlar kursen skattningar av populationsstorlek. Illustrationsexempel hämtas från olika tillämpningsområden, t.ex. partisympatiundersökningar och marknadsundersökningar.

Kursplan och litteraturlista

 

Kommentar till litteraturlistan

Boken finns även utgiven i en identisk version av CRC Press (ISBN 9780367273415) och som e-bok (ISBN 9781000022087, 9781000022544). Innehållet är samma i alla versionerna.

Kontakt

Jakob Bergman
Universitetslektor, studierektor

jakob.bergman@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 05
Rum: EC1:361

Jakob Bergman