lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG23 Regressionsanalys

7,5 hp

Regressionsanalys utgör ett av de mest centrala verktygen inom statistiken. Denna kurs behandlar enkel linjär och multipel regression, framförallt med inriktning mot icke-experimentell data från ekonomi och samhällsvetenskap. Stor vikt läggs vid modellvalidering genom residualanalys och vid effekter och hjälpmedel vid avvikelser från den klassiska regressionsmodellen, t.ex. icke-konstant varians och autokorrelation, samt konsekvenser av specifikationsfel. Kursen tar också upp hur man väljer en lämplig regressionsmodell, dels med modellvalsalgoritmer såsom stegvis regression, men också med hjälp av korsvalidering och och studera prediktiv förmåga. Kursen ger även en introduktion till matrisräkning.

 

Kursplan och litteraturlista

 

Kontakt

Joel Danielsson
Postdoktor

joel.danielsson@stat.lu.se
Telefon: +46 76 882 47 11
Rum: EC1:340