lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Minor Field Studies

 

När du närmar dig slutet av dina studier och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan du söka ett Minor Field Studies-stipendium (MFS) och göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. Genom ett MFS-stipendium kan du på plats i ett utvecklingsland samla material till din uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. I minst åtta veckor kan du studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. För med information läs vidare på:

 

Minor Field Studies