lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Salstentamen ersätts med digital tentamen

 

Eftersom Lunds universitet har övergått till distansundervisning fr o m mars 2020 och t v, kommer det heller inte att vara några salstentamina t v. Dessa ersätts med digitala tentor som skrivs hemifrån vid samma tid. För att kunna skriva respektive tentamen är det viktigt att du är registrerad/omregistrerad så att du har tillgång till kursinformationen i  Canvas, eftersom all information ges där. 

Du som inte är registrerad på kursen för innevarande termin, kan ta kontakt med utbildningsadministratör Karin Andersson, för att få hjälp med omregistrering/tillgång till aktuellt kurstillfälle i Canvas.